Katalog

TEPE KURUMSAL ÇÖZÜMLER

Bilkent Holding ve bağlı şirketleri, kuruluşundan bu yana ortakları ve diğer paydaşlarıyla; istikrarlı, devamlıve uzun ömürlü kaynaklar yaratabilmeyi temel hedef olarak benimsemiştir.

TEPE KURUMSAL ÇÖZÜMLER WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TEPE KURUMSAL ÇÖZÜMLER, işletmelerin ana faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli olan kurumsal temizlik ve tesis yönetimi, profesyonel temizlik ürünleri, fiziki güvenlik, elektronik güvenlik sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği, toplu yemek, çağrı merkezi, akıllı kart ve sigorta gibi profesyonel uzmanlık gerektiren tüm hizmetleri tek çatı altında birleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş yapılanmadır.


TEPE KURUMSAL ÇÖZÜMLER adı altında bir araya gelen şirketler;

 • Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş.
 • Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.
 • Tepe Güvenlik A.Ş.
 • Tepe Servis Kart Hizmetleri A.Ş.
 • BCC Toplu Yemek Üretim Hizmetleri A.Ş
 • Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
 • Bil Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
 • Adonis Endüstriyel Temizlik Ürünleri A.Ş
 • Limon Endüstriyel Yemek Ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Olup her biri ayrı ayrı ve birlikte kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

Şirket tarafından kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 1. Kapsam

İşbu Bilgilendirme müşterilerimizi, müşterilerimizin ziyaretçilerini, ziyaretçilerimizi, müşteri adaylarımızı, web sitesi ziyaretçilerimizi, iş ortakları ve tedarikçilerimizi, kişisel verileri işlenen diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

 1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanmasında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek kişisel verileri işlenen kişilerin haklarını belirlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 1. Veri Sorumlusu

Her bir Şirket için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketlerimiz, işletmelerin ana faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli olan kurumsal temizlik ve tesis yönetimi, profesyonel temizlik ürünleri, fiziki güvenlik, elektronik güvenlik sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği, toplu yemek, çağrı merkezi, akıllı kart ve sigorta gibi profesyonel uzmanlık gerektiren tüm hizmetleri ifa etmektedir.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından, müşteri adaylarından, web sitesi ziyaretçilerimizden aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere ve bu amaçlarla sınırlı olarak gereken kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

  1. 1. Teklif verme süreci, şikayet/öneri talepleriniz doğrultusunda tarafınıza dönüş yapılabilmesi, şirketimizin tanıtımı, reklam ve pazarlama faaliyetleri, web siteleri ziyaretlerinin ölçümlenmesi sebepleriyle toplanan ad-soyad, iletişim bilgileri, çerezler, IP numarası, unvan, çalıştığı şirket ve kurumsal iletişim bilgileri;

  ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, açık rıza, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir.

  • Şikayet/öneri başvuruları doğrultusunda dönüş sağlanabilmesi,

  • Şirketimizin ticari faaliyetlerinin tanıtımı, reklam ve kampanyalar hakkında bilgi verilmesi ve yukarıda belirtilen faaliyet alanları kapsamındaki hizmetlerin ifası için ücret teklifi talep edilmesi halinde teklifimizin iletilebilmesi,

  • Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirmesi,

  • Online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim faaliyetlerinin yapılması,

  • İnternet sitesine ziyaretlerinizde cihazlara yüklenen çerezler aracılığıyla eğilimlerin anlanması, analiz edilmesi, web sitesinin yönetilmesi, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinilmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplanması ve web sitemizde yer alan çerez politikasında açıklanan diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, (Bu verilerinizin işlenmesi için, Şirket internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya telefon uygulamasını kullandığınızda bilgi toplayan ve saklayan çerezler ile benzeri teknolojiler kullanılabilmektedir. İlgili ayarlarınızı yapmak suretiyle çerez tercihlerinizi kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz-daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikası’na başvurunuz: (Google-Facebook-Linkedin-Programatik)

  amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

  Kanunlarda açıkça öngörülmesi, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin sağlanması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ve gerekmesi durumunda açık rıza hukuki sebepleriyle:

  • Genel prosedür, politika ve uygulamaların oluşturulması, Holding bağlı şirketlerinin iç denetim, iç kontrol, faaliyetlerinin yapılması, Holding şirketleri arasında sinerji yaratılması, yönetimsel kararların verilmesi ve stratejilerin belirlenmesi, sebepleriyle Şirketimizin bağlı bulunduğu Bilkent Holding A.Ş, Bilkent Holding A.Ş’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri ile Şirketin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, tedarikçilerine,

  • Teklif talep ettiğiniz, hizmetleri hakkında bilgi almak istediğiniz Tepe Kurumsal Çözümler çatısı altında bulunan Şirketlere,

  • 5188 Sayılı Kanun ve mevzuatı, Vergi Usul Kanunu, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı kişi veya kuruluşlara,

  • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ve jandarma ilgili birimleri, polis merkezi amirlikleri, savcılıklar ve diğer tüm adli, idari merciler ve yasal mercilere,

  • Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere,

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli izinlerin alınması ya da diğer şartların sağlanması durumunda, faaliyet ve hizmetler için gerekliyse yurt dışında faaliyet gösteren ya da veri merkezi, hissedarları ya da şirket merkezi yurt dışında olan şirketlere, bulut servis sağlayıcılarına, bankalara veya yabancı şirketlere,

  • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, gereken durumlarda açık rızaya dayalı olarak,

  6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz müşteri adayları, müşteri adayı yetkilileri veya Şirketimizin Internet sitesi üzerinden yapılmış olan başvurular, internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden elektronik ortamlarda Şirketimiz tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

  1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

  Başvurunuzda;

  a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

  d) Talep konunuzun,

  bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin aşağıda yer alan adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

  E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı aşağıda yer alan e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı aşağıda yer alan KEP adresimize yapabilirsiniz.

  Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

  ŞİRKET ADRES E-POSTA ADRESİ Web Site KVKK Genel Aydınlatma Metni Linki
  Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:3/87 Bilkent Center AVM 06800 Çankaya/Ankara kvkk.bilgi@tepesavunma.com.tr
  tepesavunma@hs02.kep.tr
  https://www.tepesavunma.com.tr/kvkk-bilgi
  Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:3/89 Bilkent Center AVM 06800 Çankaya/Ankara kvkk.bilgi@tepeservis.com.tr
  tepeservis@hs02.kep.tr
  https://www.tepeservis.com.tr/kvkk-bilgi
  Tepe Güvenlik A.Ş. Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:3/90 Bilkent Center AVM 06800 Çankaya/Ankara kvkk.bilgi@tepeguvenlik.com.tr
  tepeguvenlik@hs02.kep.tr
  https://www.tepeguvenlik.com.tr/kvkk-bilgi
  BCC Toplu Yemek Üretim Hizmetleri A.Ş. Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv. No:6 Çankaya Ankara kvkk.bilgi@bcccatering.com.tr
  bcctopluyemek@hs02.kep.tr
  https://www.bcccatering.com.tr/kvkk-bilgi
  Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Üniversiteler Mah. 1601 Cad. No:4 Bilkent Çankaya/ANKARA kvkk.bilgi@tepeisg.com.tr
  tepeisg@hs02.kep.tr
  https://www.tepeisg.com.tr/kvkk-bilgi/
  Tepe Servis Kart Hizmetleri A.Ş. Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:3/88 Bilkent Center AVM 06800 Çankaya/Ankara kvkk_tepeserviskart@tepeserviskart.com.tr
  tepeserviskart.1@hs02.kep.tr
  https://www.tepeserviskart.com.tr/kvkk-bilgi
  Bil Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:3/89 Bilkent Center AVM 06800 Çankaya/Ankara kvkk_bilsigorta@tepeservis.com.tr
  bilsigorta@hs02.kep.tr
  https://bilsigorta.com.tr/kvkk-bilgi
  Adonis Endüstriyel Temizlik Ürünleri A.Ş Akçaburgaz Mah. 3085 Sok. No:6/2 Esenyurt İstanbul kvkk_adonis@adonis.com.tr
  adonisendustriyel.as@hs02.kep.tr
  http://www.adonis.com.tr/kvkk-bilgi/
  Limon Endüstriyel Yemek Ve Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Akşemsettin Mah. Aşık Mahsuni Şerif Cad. Doğan Araslı Bulvarı Uzuner İş Merkezi No:17 Esenyurt / İSTANBUL info@limoncatering.com
  limoncatering@hs02.kep.tr
  https://www.limoncatering.com/kvkk-bilgi